HONOROWY OBYWATEL GMINY KĘTRZYN

     Osobie wyróżnionej tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn" wręcza się statuetkę zawierającą herb Gminy Kętrzyn oraz napis: Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik do uchwały.

Honorowemu Obywatelowi Gminy Kętrzyn przysługują następujące przywileje:

  • tytuł " Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn"
  • uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady oraz  w uroczystościach o charakterze gminnym
  • korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę

     Referat Organizacyjny Urzędu Gminy prowadzi księgę honorowych obywateli Gminy Kętrzyn, 
do której wpisuje się osoby uhonorowane tym tytułem.

karwowski     W dniu 7 lipca 2004 roku w Nakomiadach odbyła się uroczystość wręczenia panu Franciszkowi Karwowskiemu dyplomu z tytułem Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn i statuetki.

 

     Tytuł ten uchwalony został na sesji Rady Gminy Kętrzyn w dniu 30 czerwca 2004 r. i jako pierwszy uhonorowany został nim pan Franciszek Karwowski, najstarszy polski oficer i najstarszy mieszkaniec Gminy Kętrzyn.
Dyplom Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn wraz z okolicznościową statuetką panu Franciszkowi Karwowskiemu wręczył wójt Sławomir Jarosik. Z okazji nadania tytułu gratulacje w imieniu władz powiatu złożył starosta Ryszard Kaczmarczyk, przedstawiciele środowisk kombatanckich: Rondla Reginia-Światowy Związek Armii Krajowej i Kazimierz Baczewski- Związek Sybiraków oraz przedstawiciel Straży Granicznej.

 

 


     Kazimierz Karwowski urodził się 10 grudnia 1895 r. we wsi Mroczki koło Łomży. Już w sierpniu 1914 r. zapoczątkował swój żołnierski szlak bojowy walki o niepodległość Polski- walczył w 5 Pułku Piechoty Legionów. W latach 1920-21 walczył z Armią Czerwoną jako żołnierz 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku.

 

     Uczestniczył też w walkach z Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r. W dniu 10 lutego 1940 r. wywieziony został wraz z rodziną przez NKWD do Kazachstanu. Tam zmarła jego matka, żona i troje dzieci. Później walczył w szeregach I Dywizji im. T. Kościuszki w Brygadzie Pancernej im. Obrońców Westerplatte, brał m.in. udział w wyzwoleniu Warszawy.

 

     W 1946 roku jako osadnik wojskowy otrzymał gospodarstwo rolne w Nakomiadach. W założonej tu rodzinie doczekał się czworga dzieci, dziesięcioro wnuków i kilkunastu prawnuków.

 

 

 
Zmarł 12 kwietnia 2005 roku w wieku 110 lat.