W gimnazjum Gminnym w Karolewie od lutego do czerwca realizowano projekt ekologiczny „Nasze rady na odpady”, na przeprowadzenie którego pozyskane zostały środki finansowe z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

     Zadanie ekologiczne ,,Nasze rady na odpady” przeprowadzono z uczniami klas pierwszych – trzy klasy, łącznie 61 uczniów z terenu gminy Kętrzyn. Na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach biologii przeprowadzone zostały pogadanki na temat właściwego postępowania z różnymi odpadami i na temat segregacji odpadów.

 

     W dniu 16.05.2014r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kętrzynie, na którym uczniowie mieli możliwość zapoznania się z segregacją śmieci, pojemnikami do segregacji śmieci, a także odpadami niebezpiecznymi jak np. baterie, stare komórki, sprzęt AGD i sposobami postępowania z nimi. Młodzież wyposażona została w wiedzę na temat codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania.

      Tego jeszcze w naszej szkole nie było!

 

02.06.2014 r. odbyły się po raz pierwszy wybory Miss i Mistera Gimnazjum Gminnego w Karolewie!

 

Po udanym udziale naszej młodzieży w WOŚP 2014, pani Anna Micuk – opiekunka grupy- nawiązała współpracę z p.Januszem Mazurkiewiczem w celu zorganizowania w naszej szkole tak niecodziennej imprezy, jaką są wybory Miss i Mistera. Pomysł ów spotkał się z dość dużym zainteresowaniem nauczycieli i aprobatą dyrekcji szkoły.

 

Do konkursu przystąpiło 6 par uczniów z różnych klas.

 

 Już po raz szósty w Gimnazjum Gminnym w Karolewie wyśpiewywano utwory w języku angielskim. W tegorocznym Festiwalu Piosenki Angielskiej wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Barcianach, Publicznego Gimnazjum w Warpunach, Gimnazjum w Świętajnie oraz Gimnazjum Gminnego w Karolewie. Szkoły te uczestniczą w ogólnopolskim programie nauki języka angielskiego "Youngster", realizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.

Uczestnicy konkursu wystąpili w dwóch kategoriach: soliści i duety. W jury zasiedli: p.Krzysztof Lipiński – koordynator programu, p.Irena Trzeciakowska – inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn, p. Małgorzata Zacharjasz – dyrektor gimnazjum w Karolewie, p. Matra Lender – nauczyciel języka angielskiego, p. Alina Zasztoft – nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej, p. Elżbieta Lewandowska – reprezentant Wydawnictwa Macmillan.

     Drużyna ratownicza z Gimnazjum Gminnego w Karolewie, w składzie: Jakub Gałęzowski (kapitan), Karolina Balcerzak, Patrycja Sadlak, Magdalena Lis i Daniel Szykowski, zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych przez PCK w Kętrzynie.

     Zawody zostały podzielone na 5 etapów, w których należało wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy i współpracy w grupie. Wśród poszkodowanych były przypadki utraty przytomności, złamania przedramienia, poparzenia oraz padaczki. Zawodnicy ratowali ofiary wypadku komunikacyjnego (oczywiście w sytuacji pozorowanej). Natychmiastowa interwencja młodych ratowników była szansą na ocalenie życia i zdrowia.

     W sobotę 26 kwietnia na kętrzyńskim placu Piłsudskiego miała miejsce uroczystość uświetniająca obchody kanonizacji Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez księży z okolicznych parafii, a jej przebieg wzbogaciły popisy wokalne chóru kościelnego działającego przy parafii św. Katarzyny. Następnie uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II zaprezentowali część artystyczną - montaż słowno -muzyczny poświęcony papieżowi i jego naukom.