W grudniu w Giżycku odbyła się konferencja pod hasłem „Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju”, zorganizowana przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, na którą została zaproszona Olga Wanago, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu. Tematem było podsumowanie 20-letniej akcji „Sprzątanie Świata-Polska” w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas spotkania organizatorzy wyróżnili instytucje i placówki oświatowe, które niezawodnie i z ogromnym zapałem przez ubiegłe lata brały udział w tej jakże ważnej akcji. W śród 37 laureatów znalazła się szkoła z Kruszewca. Na tej uroczystości Prezes Zarządu Fundacji „Nasza Ziemia” Sławomir Brzózek i pani Wiotetta Rawa-Rudzińska przekazali na ręce pani dyrektor piękną okolicznościową statuetkę i podziękowanie.