Debata w SP w Nakomiadach      22 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach realizowali rekomendowany program „Debata”.
Adresatami programu „ krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie ” byli uczniowie klasy 7 i 8. Program miał charakter uprzedzający… Jego kluczowym zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu . W trakcie warsztatów prowadzący psycholog z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce podkreślał wagę trzeźwej zabawy oraz przekazał wiedzę dotyczącą konsekwencji picia alkoholu.


Spotkanie bardzo zainteresowało uczniów, którzy aktywnie i z ciekawością uczestniczyli w zajęciach!


Serdeczne podziękowania dla pana Krzysztofa Plewni – koordynatora do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za organizację programu w naszej szkole.