Dzień Niepodległości w Nakomiadach      W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej walce narodu polskiego, który nie pogodził się z utratą niepodległości. Po wybuchu pierwszej wojny światowej i w jej trakcie wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.
Dla wielu tysięcy Polaków, walczących w armiach państw zaborczych, wojna miała charakter bratobójczy. A same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych.


Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to niemieckie i austriackie władze wydały 5 listopada manifest, podpisany przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, w którym proklamowali odrodzenie państwa polskiego. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia.
Ideę niepodległości Polski na Zachodzie propagował wybitny polski pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski. Przyczynił się do poruszenia kwestii polskiej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. Postulat niepodległości Polski uznali wkrótce i inni przywódcy państw ententy.


Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.


O tych wydarzeniach dowiedzieli się uczniowie klas starszych podczas prezentacji filmów dokumentalnych i prelekcji.
Miłą niespodziankę najmłodszym, którzy uczęszczają do szkoły, sprawiła klasa III. Razem z wychowawczynią zorganizowali spotkanie wirtualne, które miało na celu wprowadzenie ich w tematykę zbliżającego się święta. Wśród wierszy nie zabrakło między innymi, tego, którego słowa zna każdy mały patriota, czyli "Katechizmu polskiego dziecka". Najmłodsi wychowankowie, w ramach zajęć bibliotecznych, śpiewali również piosenki patriotyczne, rozwiązywali krzyżówki i wzięli udział w teleturnieju „Dzień Niepodległości”.
We wtorek 10 listopada o godzinie 11. 11 cała społeczność szkolna przystąpiła do wykonania hymnu narodowego online. Hymn „na żywo” wraz z wychowawczynią zaśpiewały jedynie przedszkolaki.