Z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dnia 5 marca 2020 roku w Wilkowie odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne. Wzięli w nich udział nauczyciele z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Pod kierunkiem pani Jolanty Adamkowicz- nauczyciela pasjonata, powstały piękne wiosenne prace plastyczne.
Kreatywność – słowo w dzisiejszych czasach odmieniane przez wszystkie przypadki, u pani Joli zajmuje ważne miejsce i pełni decydującą rolę. Jeśli wymagamy od dzieci kreatywności, to sami musimy się nią odznaczać i pokazać im jak z niej korzystać. Dlatego też Pani Jola jako prowadząca spotkanie dobierała takie materiały, które stały się powiewem świeżości, czymś dla uczestników warsztatów nowym. Zaciekawiła nauczycieli wyborem tematu prac plastycznych, nietypowych materiałów, sposobem wykonania, czymś z czym nie zetkną się w domu, co będzie zachęcało do podejmowania artystycznej aktywności i eksperymentowania z dziećmi w szkole.

Cóż piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko, co piękne.
Mikołaj Kopernik

        Dzień 19 lutego był niezwykle podniosły, bowiem tego dnia Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie świętowała Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów II klasy, którzy zarecytowali wiersz Wandy Chotomskiej Dzieci stawiają pomnik. Następnie uczestnicy obejrzeli – zaprezentowany przez dzieci z oddziału przedszkolnego – taniec z gwiazdami.
Podczas apelu słuchacze poznali życiorys słynnego astronoma. Każde z przedstawionych wydarzeń z życia Mikołaja Kopernika uzupełniało się z utworami lirycznymi, które deklamowali uczniowie wszystkich klas, a także z prezentacją multimedialną, co pozwalało w pełni poczuć czasy, w których żył i tworzył.

     W tym roku Walentynki szkoła w Wilkowie przywitała piosenką. 14 lutego odbyło się III Szkolne Spotkanie z Piosenką Polską zorganizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Jest to konkurs muzyczny, w którym występują zarówno soliści i zespoły w trzech kategoriach wiekowych. Jury oceniało znajomość treści piosenki, wykonanie i dobór repertuaru. Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w części gminnej tegoż konkursu.

W kategorii soliści I miejsca zajęli:

Kl.I-III Lena Czerepak
Kl.IV-VI Nikola Pigocka
Kl.VII-VIII Alicja Kasprzak

      Piątek, 20 grudnia rozpoczął się w naszej szkole od uroczystego świątecznego apelu. Całość podzielona była na dwie części. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klasy V, przygotowani przez Panią Katarzynę Kluczek. Występujący wykonali przedstawienie, które będzie również zaprezentowane w styczniowym konkursie w Kętrzynie.
W drugiej części przedstawiciele samorządu uczniowskiego pod kierunkiem pani Ewy Bałdyga i Jolanty Baranowskiej przedstawili cztery refleksyjne scenki pokazujące jak często zapominamy o prawdziwej istocie świąt. Podchodzimy do świąt w sposób konsumpcyjny i komercyjny. Nie znajdujemy czasu na zadumę i refleksję.

      12 grudnia w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbył się XV Gminny Konkurs Czytelniczy. W tym roku przebiegał pod hasłem „Pokochaj czytanie”. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej- p. Jolanta Adamkowicz, p. Anna Dyczkowska, p. Anna Czubaszek i p. Katarzyna Nawrocka, które stanęły na wysokości zadania i przygotowały konkurs na wysokim poziomie.
W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas II i II. Reprezentowali wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Kętrzyn- SP Biedaszki, SP Kruszewiec, SP Nakomiady i SP Wilkowo. Poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki, a jednocześnie wyrównany. Uczniowie biorący w nim udział to wspaniali czytelnicy, zapamiętujący mnóstwo szczegółów. Rozwiązane zadania sprawdzały panie, które towarzyszyły swoim podopiecznym- p. Lila Duczek, p. Barbara Wiłkowska, p. Katarzyna Łopacka. Przewodniczącą komisji konkursowej była p. Anna Abramowicz- Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn.