W dniu dzisiejszym 09.07.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Gminą Kętrzyn a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach inicjatywy „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” o dofinansowanie zadania pn.: Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w Miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska”. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska–Zyśk oraz Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu, ze strony Gminy dokumenty podpisali Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska Mirosław Janowicz.


Dzięki finansowemu wsparciu istniejąca siłownia zewnętrzna zostanie rozbudowana o kolejne dwa urządzenia siłowe narciarz oraz drabinka do końca września 2018 r.
Całkowita wartość inwestycji to 8 848,00 zł, kwota uzyskanego dofinansowania 8 000,00 zł. Doposażenie siłowni pozwoli na zagospodarowanie w sposób atrakcyjny i funkcjonalny przestrzeni wiejskiej oraz przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu.