Zajczek w sołectwie Wilkowo     W obecnych czasach, kiedy świat boryka się z pandemią nawet czas przedświąteczny nie cieszy jak dawniej. Ważna staje się chociaż odrobina optymizmu każdego dnia. Święta Wielkanocne niosą nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro i wiarę w dobro, które jest w nas.
Potwierdzeniem tych słów była akcja zorganizowana w sołectwie Wilkowo. Inicjatorką akcji była Sołtys Wilkowa pani Barbara Bukowska która już po raz drugi przygotowała upominki świąteczne dla starszych mieszkańców sołectwa Wilkowo.
Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkowie pod kierunkiem pani Jolanty Adamkowicz (nauczycielki tejże szkoły) wykonali drewniane zajączki. Powstały one na pozalekcyjnych zajęciach artystycznych, w trakcie których dzieci przygotowały 60 zajączków wg pomysłu pani Jolanty Adamkowicz.


Wykonanie zajączków było możliwe dzięki państwu Anecie i Wojciechowi Dacko, którzy bezinteresownie przygotowali drewniane pniaczki.
Nadmienić należy, iż szkoła w Wilkowie stale współpracuje z sołectwem Wilkowo. Współpracujące z panią Barbarą Bukowską panie Alicja Krzewińska i Paulina Daczek (mieszkanki sołectwa) wiele czasu poświęciły na wykonanie kartek z życzeniami i estetyczne zapakowanie upominków.


Wielkanocne upominki zawierały również słodycze i kartki z życzeniami. Wymienione wyżej osoby w asyście dzieci przebranych za zajączki doręczyły wielkanocne niespodzianki starszym mieszkańcom sołectwa Wilkowo.


Była to miła niespodzianka w Niedzielę Palmową. Inicjatywa Sołtys pani Barbary Bukowskiej przyniosła radość wielu osobom, o których czasami nikt nie pamięta. Jest to akcja godna naśladowania. Nadmienić należy, iż pani Barbara Bukowska otrzymała w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej tytuł „Super sołtysa”. Serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej pięknej akcji. Pamiętajmy o ludziach którzy są wśród nas, a nie zawsze ich zauważamy.


Zdrowych i optymistycznych świąt Wielkiej Nocy.