Dnia 13.08.2016 roku o godzinie 18.00 we wsi Kotkowo odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej, prowadzącej przez miejscowość Kotkowo. Na uroczyste przecięcie wstęgi przybyli: Wójt Gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski wraz z rodziną, mieszkańcy Kotkowa i Linkowa, pani Radna Beata Bohdanowicz, Sołtys Zofia Kuriata i Rada Sołecka.
Po dokonanym przecięciu wstęgi odbyło się przejście nową drogą do miejsca gdzie znajduje się nowe boisko do piłki nożnej. Wstęga boiska została przecięta przez trzech zawodników z drużyn: Filipówki, Kotkowa i Linkowa.

       Dnia 09.07.2016 roku w Biedaszkach Małych odbył się festyn rodzinny pod hasłem „SPORTOWA RODZINA- TO SUPER DRUŻYNA”. Głównym celem przedsięwzięcia było otwarcie nowego placu zabaw. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Kętrzyn- Pan Paweł Bobrowski z rodziną, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Lokator" w Biedaszkach Małych Pan Marian Olechnowicz, radna sołectwa Biedaszki- Pani Teresa Juchniewicz, sołtys sołectwa Biedaszki- Pani Bożena Ciborska, Koordynator Klubu Integracji Społecznej w Kętrzynie-Pani Ewa Falkowska, opiekunki świetlic w Biedaszkach Małych i Smokowa- Pani Iwona Lubelska i Pani Monika Czyż oraz mieszkańcy sołectwa.

     18.06.2016 roku w Sołectwie Linkowo został zorganizowany festyn "LINKOWIADA". Organizatorami było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Linkowo pod nazwą "FI-KO-LI" oraz Pani Radna Beata Bohdanowicz, sołtys Zofia Kuriata i Karol Rodak. Sponsorami festynu była Gmina Kętrzyn, koordynator ds. RPA Pan Krzysztof Plewnia i wkład własny Stowarzyszenia "FI-KO-LI".
Na festyn przybyło ok. 100 osób, w tym 30 dzieci. Głównym gościem był Wójt Gminy Ketrzyn Pan Paweł Bobrowski wraz z małżonką oraz radni Gminy Kętrzyn: Pani M. Juchniewicz, R. Olechnowicz oraz A. Roszig z zespołem " Mazurska Kosaczewina ", sołtysi, a także grupa Młodych Ogników z Pożarek.

     Śmiech, radość, podekscytowanie to, to co mogli doświadczyć dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Dnia 5 czerwca 2016r w Wopławkach odbył się festyn rodzinny na który licznie przybyły całe rodziny. Na początek dzieci przygotowały wiersze i życzenia dla mamy i taty z okazji ich święta oraz zaśpiewały piosenki. Po występach, grupa animatorów bawiła się z dziećmi, które z chęcią brały udział w różnych konkurencjach. Został także przygotowany słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Paweł Bobrowski oraz wicestarosta Michał Krasiński. Festyn zakończył się wspólną biesiadą przy ognisku.

      Jako Sołtys Sołectwa Muławki składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój wolny czas i stworzyli postacie z bajek a tym samym upiększyli teren placu zabaw w naszej miejscowości.
Dziękuję za aktywny udział oraz ofiarowaną pomoc rzeczową. Szczególne podziękowania należą się osobom, które wielokrotnie już wnosiły swój wkład w działalność społeczną w naszej wsi, są one „podporą” w mojej działalności.
Wierzę, że nigdy nie zabraknie Państwu siły i zapału do wspólnego działania i liczę na dalszą współpracę, abyśmy mogli stanowić silną, zgraną społeczność.

     Dnia 27 kwietnia 2016 roku w miejscowości Cegielnia o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste poświęcenie nowo powstałego krzyża. Przed poświęceniem krzyża o godz. 17.00 w kościele w Karolewie odbyła się msza w intencji mieszkańców miejscowości Cegielnia. Krzyż został poświęcony przez proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie księdza kan. dr Kazimierza Żuchowskiego. Teren wokół krzyża został uporządkowany, posadzono bukszpany, ustawiono donice z kwiatami, a dojście do krzyża wyłożono kamieniami polnymi.

     W miesiącach sierpień-październik br. w Nowej Wsi Kętrzyńskiej odbyła się inicjatywa społeczna, podczas której posprzątano teren wokół stawu, zdjęto stare ogrodzenie, jak również usunięto butelki i śmieci pływające po stawie i nadmierną roślinność.
Dotychczas brzegi były zarośnięte krzakami i gęstą trawą. Postanowiliśmy to zmienić. Każdy przyniósł swoje narzędzia. Kolejnym krokiem było oczyszczenie samego stawu za pomocą brony. Była ona przeciągana kilkakrotnie, stąd różnego rodzaju zielska wyciągnięto całą przyczepę. Trafiło ono na wysypisko śmieci. Następnie wynajęto firmę, która za pomocą koparki pogłębiła i oczyściła brzegi stawu. Na początku października zabraliśmy się za grodzenie stawu. Zakupiono nowe słupki oraz siatkę.