15 grudnia 2017 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.09.02.00-IZ.00-28-002/17 Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.
Miło nam poinformować, że Gmina Kętrzyn znalazła się na 1 miejscu z projektem "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo". Na potrzeby projektu zostanie zagospodarowany budynek 15 C po byłej szkole.

 


Projekt będzie realizowany od 01.04.2018 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych mieszkańców gminy poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, a szczególnie umożliwiającą integrację społeczną, aktywność społeczno-zawodową, eliminację dysfunkcji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W ramach projektu przewiduje się prace budowlane polegające na: remoncie dachu, wymianie stolarki drewnianej i drzwiowej, dociepleniu budynku, remoncie podłóg i ścian.
Ponadto zostaną utworzone sale warsztatowe i szkoleniowe do których zostanie zakupione wyposażenie.


Całkowity koszt projektu: 3 393 264,28 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 625 285,37 zł