Projekt edukacyjny „Z małej szkoły w wielki świat” jest realizowany w Szkole Podstawowej w Kruszewcu od 2 stycznia 2019 r i będzie kontynuowany do końca roku szkolnego 2019/2020. W naszej szkole projekt skierowany został do rodziców oraz grupy 50 uczniów z klas IV-VII . Głównym jego założeniem jest rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. W projekt zaangażowanych jest 10 nauczycieli, którzy wzięli udział w doskonaleniu umiejętności swoich kompetencji z wykorzystaniem metod aktywizujących. W celu zwiększenia więzi i zaangażowania rodziców w życie uczniów, zostało przeprowadzone również szkolenie, w którym wzięło udział 25 rodziców z naszej szkoły.

      W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, biologii, geografii, chemiczno- fizyczne oraz zajęcia rozwijające w postaci koła chemiczno-fizycznego, z przyrody, biologii, geografii. Odbywają się one raz w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej. W chwili obecnej zostało zrealizowane ok.30 % każdych z powyższych zajęć. Pozostałe odbędą się w następnym roku szkolnym. Dodatkowo zaplanowane są jeszcze w tym roku szkolnym zajęcia twórcze, innowacyjne i kreatywne z programowania i grafiki komputerowej a także kurs pilotażu BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Zajęcia prowadzone są z wykorzystywaniem aktywizujących metod nauczania, metod projektu, doświadczeń, obserwacji, eksperymentu. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętność współdziałania w grupie, poznają w innowacyjny sposób otaczający ich świat. Ponadto uczniowie posiadający problemy w nauce nadrabiają braki w wiedzy i umiejętnościach, a zdolni rozwijają swoje zainteresowania w naukach matematyczno-przyrodniczych, chemiczno-fizycznych. W celu realizacji projektu szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Pozyskane zostały:

Doposażenie pracowni chemiczno-fizycznej:


• Zestaw odczynników chemicznych,
• wagę laboratoryjną,
• wskaźnik laserowy,
• poziomica laserowa umożliwiającą automatyczne wyznaczanie pionowa i poziomów bez przygotowania,
• palnik laboratoryjny gazowy,
• maszyna elektrostatyczna,
• uniwersalny miernik cyfrowy,
• statyw laboratoryjny,
• zestaw 6 siłomierzy,
• mini zestaw walizkowy
• podstawy elektryczności,
• zestaw ciał stałych,
• ława optyczna,
• zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa,
• zasilacz prądu stałego z płynną regulacją napięcia i natężenia prądu,
• zestaw czterech przyrządów do demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół przewodników z prądem,
• generator van de Graffa,
• zestaw doświadczeń z zakresu elektrostatyki,
• zestaw podstawy elektryczności.


Doposażenie pracowni biologicznej:


• bezprzewodowa (radiowa) stacja pogodowa,
• szkolny zestaw do badania wody, gleby i powietrza,
• kącik badacz bezkręgowce i ptaki,
• mikroskop z kamerą usb Biolux AL./NV,
• 5 szkolnych mikroskopów optycznych,
• zestaw 100 preparatów ( zoologicznych, tkankowych, roślinnych),
• szkielet człowieka.


Doposażenia pracowni geograficznej:


• teleskop, 6 lornetek,
• 6 kompasów z kółeczkiem,
• latarka o zmiennym kącie rozproszenia światła do obserwacji i poruszania się po zmroku.


Obecnie w realizacji jest pracownia językowa oraz sprzęt elektroniczny, czyli laptopy, tablety, tablety graficzne, kamera, aparat fotograficzny, monitor interaktywny, drony. Dodatkowo 24 uczniów biorących udział w projekcie 24 maja 2019 r. weźmie udział w wycieczce po Kanale Ostródzko-Elbląskim, a także zwiedzi zamek w Malborku. Kolejne dwie wycieczki do Centrum Kopernika w Warszawie i Centrum Nauki Experyment w Gdyni realizowane będą we wrześniu i wiosną w przyszłym roku szkolnym. Ponadto po zakończeniu zajęć odbędą się 3 wyjazdowe spotkania do czterech szkół, gdzie uczniowie zaprezentują proste eksperymenty naukowe, zorganizują zabawy i konkursy z wykorzystaniem sprzętu interaktywnego. Wszyscy uczniowie po ukończeniu projektu otrzymają certyfikaty a najlepsi stypendia. Efektem końcowym projektu będzie przygotowanie przez uczniów folderu dotyczącego obszaru przyrodniczego gminy Kętrzyn.