Wnioski na dofinansowanie złożone zostały we wrześniu 2010 roku i prawie 2 lata trzeba było czekać na rezultaty naboru. Latem 2012 roku dowiedzieliśmy się, że nasze 2 projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania a pod koniec listopada zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących projektów:    Gmina Kętrzyn osiągnęła wielki sukces, gdyż jako jeden z niewielu beneficjentów uzyskała dofinansowanie aż dwóch projektów z programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

  

„Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku"

 

 

„Zdrowie jest najważniejsze - profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk".