Inicjatywa pod nazwą "Z siatkówką po regionie", opracowana została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" w Wilkowie. Celem projektu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację turniejów siatkówki plażowej połączonych promocją produktów i usług lokalnych na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Grupą docelową do której skierowany jest projekt, jest młodzież oraz osoby dorosłe w tym także osoby powyżej 50 roku życia. Każda chętna osoba będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu jako: uczestnik bezpośredni - czyli zawodnik, wolontariusz, osoba uczestnicząca - kibic, zwiedzający, obserwator. Zakładamy promocję i popularyzację regionalnych wyrobów, produktów, usług, zabytków oraz charakterystycznych obiektów dla obszaru działania LGD "Barcja", poprzez spotkania i wizyty u ich właścicieli organizowane podczas i przy okazji rozgrywek w siatkówkę plażową.

 

 

 


Przygotowane będą: Cztery turnieje siatkarskie w miejscowościach:


• Wilkowo 33 PHU DACKO - turniej 26 sierpień 2018 godz. 10.00 ;
• Święta Lipka 29 - turniej 16 wrzesień 2018 godz. 10.00
• Gierłoż „Wilczy Szaniec” - turniej 30 wrzesień 2018 godz. 11.00.
• Gnatowo 4A - turniej 07 październik godz. 12.00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
Najbliższy turniej w Świętej Lipce - 16 września od godz. 10.00