Relacja z XLII Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r.