Relacja z XLIV Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 lutego 2018 r.