Relacja z LV Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 14 listopada 2018 r.