Informuję, iż zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn. Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” zostało dofinansowane na podstawie umowy nr 00181/15/08032/OZ-LZ/D z dnia 06.07.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 85 920,54zł.


Kwota została przeznaczona na realizację zadań obejmujących demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się w gminie Kętrzyn. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 175,718 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Z zadania skorzystało 34 wnioskodawców z terenu Gminy Kętrzyn. Usługę demontażu, transportu oraz utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest wykonała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.

 

Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

 

  • - 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • - 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.