Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu mogą cieszyć się kompleksowym wyposażeniem. W salach pojawiły się nowe szafy, półki, regały, stoliki, krzesełka i biurka, a szatniach nowoczesne meble. Ogromną radość sprawiło również komfortowe wyposażenie wypoczynkowe, które każdego dnia oblegane jest przez dzieci. Wygodne rozkładane kanapki, pufy, gruszki, czy poduchy sensoryczne nie tylko sprzyjają wypoczynkowi, ale również doskonałej zabawie. Wielkie i szybkie „przemeblowanie” wymagało oczywiście dużego nakładu pracy nie tylko pracowników szkoły, ale jak zwykle w takich momentach mogliśmy liczyć na pomoc rodziców, za którą serdecznie dziękujemy.

 

     Zakupienie całego wyposażenia możliwe było dzięki projektowi systemowemu „Przedszkole przyszłości”, w którym nasza szkoła bierze udział. Jest to projekt realizowany przez Gminę Kętrzyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.