W Szkole Podstawowej w Wilkowie miała miejsce uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka, podczas której dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały występ artystyczny. Dzieci przedstawiły wiersze, piosenki, życzenia, a także choreografię taneczną z serduszkami, które następnie – wraz z wykonanymi wcześniej laurkami oraz drzewami genealogicznymi – wręczyły ukochanym babciom i dziadkom.
Po występie goście zaproszeni zostali na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.