Albert Einstein, fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla, urodził się w roku 11101010111. To nie jest pomyłka. Tak wygląda liczba 1879 napisana w dwójkowym systemie liczbowym.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biedaszkach podczas realizacji zajęć w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat'' zajmowali się szeregiem zagadnień związanych z systemami liczbowymi. Wiedzą, że system liczbowy to zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działań na liczbach. Znają podział systemów liczbowych na addytywne- systemy, w których wartość liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych- i na pozycyjne- systemy, w których wartość liczby jest zależna od położenia (pozycji) cyfry w liczbie.

Podczas zajęć uczniowie zajmowali się liczbami pisanymi w systemie dwójkowym, trójkowym, dziesiątkowym, heksadecymalnym- szesnastkowym- oraz rzymskim. Po zakończeniu tego modułu zajęć stworzyli "Zagadkowe życiorysy''. Każde z dzieci wybrało postać, która wniosła wkład w rozwój nauki i techniki. Wszystkie liczby występujące w życiorysie tej postaci zostały napisane za pomocą systemu liczbowego wybranego przez ucznia. Prace młodzieży zostały przedstawione na gazetce szkolnej, aby mogły zainteresować liczbami całą społeczność uczniowską, wszak wielki Albert Einstein mówił: "Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia, jednak wspaniale pasuje do świata realnego i tak świetnie go tłumaczy''.