Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Nakomiadach     We wtorek 25 maja uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Nakomiadach przystąpili do trzydniowego egzaminu ósmoklasisty. Egzamin w formie pisemnej przeprowadzany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.
W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, kryteria egzaminacyjne zostały zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Testy przeprowadzane są w ścisłym reżimie sanitarnym.


Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mają wpływ na to, czy absolwenci dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Zostaną one ogłoszone 2 lipca.