Dzieci podczas pokazu w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku     22 maja uczniowie klasy III, V i VI Szkoły Podstawowej w Nakomiadach uczestniczyli w długo oczekiwanej i pełnej wrażeń wycieczce do Olsztynka.

 Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie Gietrzwałdu – miejsca, które stało się sławne dzięki objawieniom Matki Bożej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić sanktuarium oraz odwiedzić „cudowne źródełko”, a także obejrzeć monumentalną, rzeźbioną drogę krzyżową. Celem wizyty w Gietrzwałdzie było kształtowanie postaw i zachowań w miejscach kultu religijnego.

 Kolejny przystanek na trasie wycieczki to żywa lekcja historii, której uczniowie doświadczyli w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Dzięki skansenowi zapoznali się z dawną zabudową wsi mazurskiej, wyposażeniem zagród wiejskich, szkołą i innymi obiektami dawnej kultury wiejskiej. Spacer po Parku Etnograficznym, gdzie można „dotknąć” kultury Warmii i Mazur, był doskonałą okazją do budowaniu więzi z krajem ojczystym.


Ostatnim punktem wycieczki była Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku. Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć, jak powstają niezwykłe, szklane cuda. Podczas pokazu dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat zawodu hutnika oraz warunków jego pracy. Poza tym ci z nich, którzy najuważniej słuchali, mieli okazję wygrać piękne, szklane ptaszki.

Po tak wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu, dzieci zmęczone, ale szczęśliwe i z nowym bagażem wrażeń, wróciły do domu. Dziękujemy Panu Pawłowi Bobrowskiemu – Wójtowi Gminy Kętrzyn za udostępnienie autokaru. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczki czuwały panie: Olga Wanago – dyrektor szkoły, Katarzyna Łopacka – wychowawca klasy III i Danuta Banach - rodzic