W dniach 14-21 maja 2014r. w Zespole Szkół w Wilkowie odbył się „Tydzień Profilaktyki”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów.

 

Głównym celem organizacji dni profilaktyki było popularyzowanie kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego oraz przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre.

Podsumowanie akcji miało miejsce 21 maja 2014r. podczas apelu szkolnego pod hasłem „Grunt to dobre wychowanie”. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem K. Ścibek i T. Wereszczyńskiej.

     Dnia 28 maja 2014 r w SP w Kruszewcu odbył się  XVIII  Gminny Konkurs Matematyczny Klas III. Jest to konkurs matematyczny, których adresatem są uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych.

Celem konkursu jest : 

  • wspieranie matematycznych uzdolnień u dzieci,
  • rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
  • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu
  • zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji

     W ubiegły czwartek w Przedszkolu „Kubuś” w Karolewie odbył się wykład Pani psycholog Danuty Janickiej, zorganizowany we współpracy naszej placówki z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie. Zgromadzeni rodzice wysłuchali prezentacji na temat „Świat na ‘nie’ – jak radzić sobie z oporem dziecka”.

 

     Każdy z uczestników spotkania miał okazję podzielić się własnymi doświadczeniami w tym zakresie, a Pani psycholog udzieliła słuchaczom wielu cennych wskazówek i poleciła ciekawą literaturę do tematu. Bogatsi w wiedzę mamy szansę lepiej rozumieć nasze pociechy i szukać korzystnych rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 

 

     Uczniowie Szkoły Podstawowej z Kruszewca po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim  Konkursie Wiedzy o Senacie RP organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Senatu Rzeczpospolitej w Braniewie. Wzięło w nim udział 121 uczniów ze szkół podstawowych  woj. warmińsko- mazurskiego. Konkurs polegał na napisaniu tekstu obejmujące zakres materiału z dziejów historii tej izby parlamentu. Różnego typu pytania sprawdzały wiedzę uczniów. Prace zostały odesłane do komisji konkursowej, a jej wymagania były rygorystyczne. Test nie mógł zawierać żadnych poprawek i skreśleń. Musiał być napisany na oryginalnym arkuszu.
 

     Uczniowie kl. VI wraz z kołem ekologicznym ze Szkoły Podstawowej w Biedaszkach wzięli udział w zajęciach w terenie. W ramach Ogólnopolskiego Programu „Zaadoptuj rzekę” postanowiliśmy poznać przybrzeżną florę i faunę oraz zbadać jakość wody. Za pomocą specjalistycznych urządzeń przeprowadziliśmy badanie odczynu wody, a jego wynik to 7. Następnie sprawdziliśmy temperaturę, która 21 maja 2014 roku wynosiła 19 stopni C. Dzieci badały również prędkość i głębokość rzeki, a także rodzaj brzegu i dno. Ponadto w czasie „zielonych zajęć” uczniowie mieli możliwość bezpośredniej obserwacji organizmów żywych przy pomocy lup. Nad zaadoptowaną przez nas rzeką żyją: nartnik pospolity, kosarz pospolity, szczeżuja wielka, ślimak wielki, ślimak zaroślowy, świdrzyk dwufałdkowy oraz rozwielitka. Do najczęściej spotykanych roślin nad Dajną możemy zaliczyć: jasnotę purpurową, pokrzywę pospolitą oraz podagrycznik. Na zakończenie wyprawy wysprzątaliśmy znaczną część brzegu Dajny. Zajęcia te spotkały się z ogromnym entuzjazmem i chęcią ponownego zorganizowania wycieczki nad rzekę. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Jolanta Czarnecka, Teresa Kaltenberg i Ksenia Góźdź.

     Szczególnych gości w Karolewskiej „Harcówce” ciepłymi słowami przywitała Pani Dyrektor Przedszkola „Kubuś” na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Mamy i Taty. Stremowane maluchy w tym czasie ustawiły się w kolorowy pociąg, którym zawiozły ukochanych rodziców do krainy baśni. Wzruszający i zabawny program artystyczny wycisnął nie jedną łzę z matczynego oka i ścisnął za serce wszystkich obecnych tatusiów. Gromkimi brawami rodzice podziękowali swoim pociechom za piękny występ, a dzieci wręczyły im słodkie upominki. O oprawę muzyczną zadbał zaproszony zespół ludowy, który porwał do wspólnej zabawy na parkiecie i maluchy i szanownych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas także Ksiądz Proboszcz, który również włączył się do naszej wspólnej rodzinnej zabawy. Wszystkim  serdecznie dziękujemy za przybycie, dobry nastrój i serdeczność.

 

     Dnia 29 maja 2014 roku uczniowie oddziału przedszkolnego 0 „a” i „b” przy Szkole Podstawowej    im. Janusza Korczaka  w Biedaszkach wzięli udział w przedstawieniu słowno – muzycznym pt. „Jaś i Małgosia”. Spektakl przygotowały dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kętrzynie.  Przedszkolaki miały możliwość wysłuchania utworów muzycznych granych na różnych instrumentach. Zapoznały się z brzmieniem: skrzypiec, fortepianu, klarnetu, saksofonu, akordeonu, fletu i wiolonczeli. Prezentowana muzyka uzupełniała  treść baśni przekazywanej przez młodych aktorów. Występ uświetnił chór działający przy PSM. Przedstawienie było bezpłatne, dlatego też w podziękowaniu uczniowie naszej szkoły przekazali  rówieśnikom  słodki upominek. Po powrocie dzieci miały możliwość  odzwierciedlić własne wrażenia w formie plastycznej. Najładniejsze prace zostały wyróżnione poprzez ekspozycje w sali. Opiekę sprawowały p. Teresa Kaltenberg i p. Ksenia Góźdź.

     23 maja uczniowie Koła Bibliotecznego i świetlicy pod kierunkiem p. Doroty Rozbickiej i p. Lucyny Gabryszak przygotowali inscenizację wierszy pani Doroty Gellner, pt. „W bajkowym miasteczku”. Z utworów poetki emanuje miłość do najmłodszych, zrozumienie ich trosk i kłopotów, radości i potrzeb. Jej wiersze znajdują się w wielu podręcznikach dla dzieci, są tradycyjne, melodyjne, urzekające prostotą, ciepłem, subtelnym poczuciem humoru.
 
     Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas 0 - IV z wielkim zainteresowaniem słuchały wierszy o kolorowej kamienicy, starym powozie czy burym zającu, który uwielbiał kapustę. Kolorowa własnoręcznie przygotowana sceneria i stroje dzieci dostosowane tematycznie do prezentowanych utworów, trafiły w gusta małych odbiorców. Młodzi aktorzy spotkali się z dużym aplauzem publiczności. Na zakończenie apelu został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny „Ilustracja do wiersza Doroty Gellner”.