Nie od dziś wiadomym jest, że Karolewskie przedszkolaki uwielbiają tańczyć.  Zabawa poprowadzona przez zaproszonego wodzireja sprawiła im wobec tego ogromną radość. Szalone pląsy na parkiecie ustąpiły w końcu miejsca przygotowaniom do zaplanowanej sesji zdjęciowej.

 

     Nasze maluchy jak się okazuje to nie tylko wyśmienici tancerze i tancerki, ale także niemalże profesjonalni modele i modelki.

 

 

 

 

      25 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbył się uroczysty apel dotyczący dwóch wydarzeń. Po pierwsze świętowaliśmy Światowy Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia. Po drugie w tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy uczcić Światowy Dzień Wody, którego lokalne obchody rozpoczęliśmy już 21 marca inauguracją programu „Zaadoptuj rzekę”. Nasz apel w całości poświęcany był tematyce związanej z wodą.
    Chcieliśmy zwrócić uwagę na związek jaki łączy człowieka z wodą, z wieloma jej aspektami. Zbiorniki wodne są domem wielu gatunków roślin i zwierząt, woda niezbędna jest do życia, produkcji, wypoczynku, tak naprawdę Ziemia nie istniałaby bez wody.
     Apel został przygotowany przez członków  koła ekologicznego oraz  uczniów kl. VI pod opieką p. Teresy Kaltenberg i p. Kseni Góźdź. Oprawę muzyczną przygotowała p. Lilla Duczek, która prowadzi chór szkolny.

     Dnia 10 maja 2014 roku 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach pod opieką pań: Teresy Kaltenberg, Lucyny Gabryszak i Kseni Góźdź wzięło udział w wiosennym pieszym rajdzie organizowanym przez Zarząd Oddziału PTTK w Kętrzynie.
 
     Celem rajdu było poznanie walorów krajoznawczych naszego regionu jak i wyrabianie nawyku uprawiania turystyki pieszej. Naszym zadaniem było dotrzeć do Owczarni. Trasę pieszą o długości 11 kilometrów pokonaliśmy na podstawie mapy – szkicu, którą otrzymaliśmy w punkcie startowym. Najprzyjemniejszą częścią szlaku okazał się odcinek wiodący przez piękny mieszany las w okolicach Nakomiad, gdzie mogliśmy podziwiać roślinność i słuchać śpiewu ptaków.

     9 maja 2014r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie miała miejsce uroczystość upamiętniająca dziesiątą rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej. 
 
W obecności przedstawicieli władz Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie i licznych zaproszonych gości, wojewoda warmińsko-mazurski Pan Marian Podziewski wręczył także nagrody laureatom konkursu plastycznego i fotograficznego.
 
     I miejsce w  Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym ,,Wpływ Unii Europejskiej na województwo warmińsko-mazurskie” zajęła Marta Jurgiełajtis, uczennica klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Biedaszkach. 

     Dnia 8 maja 2014 r. 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach wraz z opiekunami p. Jolantą Czarnecką, p. Teresą Kaltenberg i p. Ksenią Góźdź uczestniczyło w wycieczce autokarowej do Filharmonii Warmińsko -Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Organizatorem wyjazdu była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku jako podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz działania szkoły w zakresie ekologii, a sponsorem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Olsztynie.
 
Już po wyjściu z autobusu czekała na nas niespodzianka. Przed wejściem do budynku filharmonii mieliśmy możliwość zwiedzenia interaktywnego eko-busa, w którym dzieci poznały florę i faunę lasów warmińsko - mazurskich, jak i sposób ich sadzenia i nawadniania. Ponadto otrzymaliśmy broszury oraz przepisy na ekologiczne potrawy pt. „Kulinaria z mokradeł”.

     Dnia 5.05.2014r. w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Uczniowie ubrani w stroje stylizowane odpowiednio do epoki oświecenia odegrali role króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Stanisława Staszica, Seweryna Rzewuskiego, Kazimierza Nestora Sapiehę oraz posłów.
 
     Poznanie historii dokonywało się poprzez żywą lekcję. Wszyscy przenieśli się do roku 1791 na salę obrad Sejmu Wielkiego. W czasie jego trwania dochodziło do  burzliwych dyskusji. Uczniowie przybliżyli nam w ten sposób postanowienia Konstytucji 3 maja oraz prawa uzyskane przez wysokie stany. 

     Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Weronika Lewicka otrzymała wyróżnienie za utwór o tematyce związanej z  Janem Pawłem II. Wzięła udział  w konkursie literackim związanym z kanonizacją Jana Pawła II. Pokonała starszą i liczną grupę uczestników, zwracając uwagę jury na jej wymowny i pełen wrażliwości utwór.
 
     Otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową podczas obchodów odbywających się 26.04.2014r. na placu Piłsudskiego w Kętrzynie.
 

     Dzieci rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze, uczą się jak dbać o naturę, poznają zasady jakimi powinien kierować się młody ekolog. Dlatego też podejmowane są liczne zadania, by w pełni zrealizować zamierzony cel. „Świat wokół nas” - to tematyka, która towarzyszy trzecioklasistom szkół podstawowych Gminy Kętrzyn. Obejmuje: wiedzę ogólną o ochronie środowiska, o działalności człowieka na środowisko naturalne, obszary chronione i formy ochrony oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt w Polsce. I dlatego 30 kwietnia już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny klas III właśnie pod takim hasłem. Celem konkursu jest nie tylko zdobywanie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, ale także uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.