W sobotę 21 września 2013 r. w Gałwunach, miało miejsce wielkie otwarcie - upragnionej przez mieszkańców sołectwa - nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Na to szczególne „święto" mieszkańcy Sołectwa Gałwuny przygotowywali się bardzo starannie. Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo wybudowanej świetlicy. Wstęgę przecięli wspólnie Sławomir Jarosik Wójt Gminy Kętrzyn, Mirosław Tomasik Radny Gminy Ketrzyn, Mirosław Misiejuk Sołtys Sołectwa Gałwuny i Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn. Poświęcenia świetlicy dokonał proboszcz Parafii pw. św. Jacka ksiądz Andrzej Orłowski. Mieszkańcy Sołectwa Gałwuny powitali Wójta Gminy Kętrzyn Sławomira Jarosika bochnem chleba.

 

 

 

 

     W następnej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia i życząc kolejnych pomyślnych inicjatyw. Przybyli Goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Panie z Gałwun, a zabawa trwała do rana... Całość imprezy uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu miejscowego zespołu. Równo dwa lata temu Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek na dofinansowanie zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i jej wyposażenie."

 

Całość inwestycji kosztowała pięćset tysięcy złotych, z czego Gmina Kętrzyn sfinansowała połowę, a druga połowa pochodziła z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zakres prac obejmował wybudowanie nowego budynku parterowego z poddaszem nieużytkowym, salą główną, kuchnią, sanitariatami i pomieszczeniem magazynowym o łącznej powierzchni 192,35 m kw. oraz roboty dodatkowe: droga dojazdowa i parking. Obiekt wyposażony został w niezbędne meble i sprzęt audiowizualny. Mamy nadzieję, że nowo powstała świetlica wiejska będzie w pełni spełniała funkcję rekreacyjno - społeczno - kulturalną. Będzie ona miejscem spotkań, integracji mieszkańców sołectwa Gałwuny oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.