Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Nowej Wsi Małej      18 grudnia 2020r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie.


Całkowity koszt prac inwestycyjnych w Nowej Wsi Małej wyniesie 218 102,62 zł z czego 130 861,57 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane roboty budowlane maja potrwać do maja 2021r.