30 czerwca 2015 roku Gmina Kętrzyn zakończyła realizację projektu pn.: „Przedszkole przyszłości”. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.) Celem projektu było podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych (Kruszewiec, Biedaszki, Nakomiady i Wilkowo) w gminie Kętrzyn poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

 


W ramach projektu zakupiono m.in. sprzęt ICT /projektory, ekrany, tablice interaktywne ceramiczno-dotykowe, komputery przenośne z oprogramowaniem, odtwarzacze CD, kserokopiarki, itp./, kolorowe nowe meble, zabawki edukacyjne, materiały do zajęć edukacyjnych. Ponadto podniesiono standard pomieszczeń użytkowanych przez dzieci 3 i4 letnie. Dzieci mają doposażone place zabaw w nowe zestawy wielofunkcyjne, huśtawki, bujawki, karuzele, domki drewniane i bezpieczne maty.


Całkowity koszt projektu to kwota 406 261,91 zł. Dzięki temu przedsięwzięciu „ nadarzyła się niebywała szansa na wsparcie oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w naszych szkołach.