W dniu 6 lipca 2017 r. zostały zawarte, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu, umowy na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 126004N, 126005N, 126011N, 126027N”. Zadania te będą realizowały dwie firmy, tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie. Na podpisanie umów przybyły upoważnione osoby. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski- Wójt Gminy Kętrzyn. Inwestycje drogowe realizowane będą dzięki pozyskaniu dofinansowania z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” (edycja 2017).

Zostaną przebudowane drogi: 126004N i 126005N w miejscowości Gnatowo, 126010N Biedaszki- Smokowo, 126011N Biedaszki Małe oraz 126027 w miejscowości Martiany.


Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 4 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztów realizacji tych inwestycji. Zakończenie prac planuje się jeszcze we wrześniu tego roku.