W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych . Celem projektu jest:

 


- zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy Kętrzyn i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie,


- poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego w Urzędzie Gminy Kętrzyn i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie,


- usprawnienie funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu istniejących e-usług w Urzędzie Gminy Kętrzyn i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Projekt realizowany będzie do końca 2019r. W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:


- budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego
- zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnego do świadczenia e-usług
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Ketrzynie
- adaptacja serwerowni
- modernizacja infrastruktury sieciowej


Całkowita wartość projektu wynosi 1 040 334,00 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej 848 454,70 zł.