W listopadzie tego roku Gmina Kętrzyn zrealizowała projekt pt. ”Wymiana oświetlenia na energooszczędne w 2 budynkach szkolnych”. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Kruszewcu (budynek wcześniejszego Gimnazjum w Karolewie) oraz Szkoła Podstawowa w Wilkowie (wcześniej Zespół Szkół w Wilkowie) otrzymały nowoczesne energooszczędne oświetlenie w technologii ledowej.


Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lamp zmniejszy się zużycie energii elektrycznej w obu szkołach, co przyniesie wymierne korzyści w budżecie gminy. Wymianę oświetlenia dokonano na podstawie przeprowadzonego wiosną tego roku audytu oświetleniowego w obu obiektach (również w ramach tego projektu), przez co zapewniono uczniom i nauczycielom lepszy, odpowiednio wymagany przepisami poziom oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych, czytelni, kuchni i stołówek.

 

Całkowita wartość projektu inwestycyjnego wyniosła 381.533,70 złotych,w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kruszewcu: 199 001,70zł

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie: 182 532,00zł


Projekt możliwy był do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.