Gminy Kętrzyn uzyskała wsparcie finansowe     W dniu 17.06.2021r. w Kamionku - gmina Szczytno Wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczyli promesy dla gmin popegeerowskich z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Promesy otrzymało 47 przedstawicieli samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Gminy Kętrzyn uzyskała wsparcie finansowe na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nakomiady, Bałowo, Sykstyny, Salpik i Martiany oraz przebudowa dróg gminnych po byłym PGR Smokowo w miejscowościach Smokowo i Łazdoje.
Gmina Kętrzyn otrzymała łączną kwotą 2 200 000,00 zł.
Gmina Kętrzyn DZIĘKUJE!!!