Gmina Kętrzyn rozpoczęła „na dobre" realizację projektu „Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Rejonie Oziersk", który dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007 2013. Elementem „startowym" było Międzynarodowe seminarium „Rozwój sportu na Warmii i Mazurach oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Możliwości współpracy transgranicznej", które odbyło się w zamku krzyżackim w Kętrzynie 19 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

     

 

 

     Na spotkanie zaproszono pana Marka Gołkowskiego – Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, pana Sergieja Puczkowa – Konsula Generalnego Rosji w Gdańsku, panią Małgorzatę Woźniak – Dyrektora Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 w Warszawie, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrzów i Wójtów okolicznych gmin, władze W-M Związku Piłki Nożnej i Ludowych Zespołów Sportowych w Olsztynie, dyrektorów szkól, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu i inne osoby związane z rozwojem sportu. Oczywistym jest, że w spotkaniu uczestniczyła 11 osobowa delegacja Rejonu Oziersk (Obwód Kaliningradzki) z panem Aleksandrem Vybornovem na czele. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

 
     Spotkanie otworzył pan Sławomir Jarosik - wójt Gminy Kętrzyn, witając gości i przedstawiając krótką informację o celach i elementach projektu. Po wystąpieniach gości rozpoczęły się prelekcje zarówno przedstawicieli polskich jak i rosyjskich instytucji, samorządów i stowarzyszeń. Prelegenci przedstawili aktualna sytuację w rozwoju sportu na Warmii i Mazurach oraz w Obwodzie Kaliningradzkim, w tym wydarzenia wspólne z udziałem sportowców polskich i rosyjskich. Przy okazji zwrócono uwagę, że mimo uproszczenia w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej, samo przekroczenie granicy jest jeszcze „za długie", a proces pozyskania wizy też nie jest całkiem prosty.

 

     Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne (plecaki sportowe, statuetki sportowca, koszulki, czapeczki, notatniki z kalendarzem na 2013r., długopisy, smycze, teczki papierowe i torby bawełniane eko).

  

     Na zakończenie spotkania pan Jerzy Bachar wystąpił z koncertem pieśni Bułata Okudżawy, co uczestnicy przyjęli z wielkim aplauzem.