Gmina Kętrzyn na dobre rozpoczęła realizację projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

 

 

 

     

 

  

     Pierwszym działaniem w ramach projektu było seminarium poświęcone ochronie zdrowia i profilaktyce, które odbyło się w hotelu Agros w Kętrzynie 12 marca 2013r. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Konsulatu Polski w Kaliningradzie, instytucji wojewódzkich oraz 10-osobowa delegacja z Obwodu Kaliningradzkiego. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli lokalnych instytucji ochrony zdrowia, organizacji społecznych oraz samorządów. Na spotkaniu przedstawiono nie tylko „suche" ale jednocześnie wymowne liczby pokazujące ogrom zagrożeń i zniszczenia, jakie niosą ze sobą choroby a szczególnie choroby nowotworowe. Podkreślono, jak ważną jest walka o zdrowie, a sposobem jest między innymi właściwa profilaktyka, zdrowe odżywiane, regularne badania lekarskie, itp.

 

       Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, wyremontowane zostaną i doposażone w sprzęt medyczny gabinety lekarskie i gabinety pielęgniarek szkolnych w Gminie Kętrzyn, zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla Szpitala Rejonowego w Oziersku. Zorganizowane zostaną badania dla 2200 mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk, do którach przyjadą specjaliści z zakresu pediatrii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i urologii. Jest duży problem z edukacją w zakresie profilaktyki dlatego też z młodzieżą oraz z dorosłymi spotykać się będą wielokrotnie konsultanci medyczni.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono gadzety promocyjne (zestawy suplementów diety, czapeczki, notatniki z kalendarzem na 2013r., długopisy, teczki papierowe i torby bawełniane eko) oraz broszurki "Dbaj o zdrowie.

 

     Na spotkaniu podkreślono, że samorządy terytorialne, tak jak Gmina Kętrzyn i Rejon Oziersk, powinny brać czynny udział w szerzeniu profilaktyki i organizowaniu przedsięwzięć mających na celu dbałość o zdrowie ich mieszkańców.