Jednym z elementów współpracy transgranicznej jest poznawania warunków życia i pracy oraz funkcjonowania różnych instytucji i organizacji. Możliwości takie dają m.in. wizyty studyjne.
W ramach projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk" 10 osobowa grupa lekarzy i przedstawicieli Gminy Ketrzyn przebywała w dniu 31 maja 2013r. z 1-dniową wizytą w Kaliningradzie. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Poliklinice im. Pawłowa.

 W spotkaniu uczestniczyło kilka osób z administracji Rejonu Oziersk – partnera projektu. Najpierw przyjął nas pan Poliakov Konstantin – główny lekarz polikliniki. Poznał nas z jego najważniejszymi pracownikami, przedstawił strukturę szpitala i główne kierunki leczenia oraz planowane działania na najbliższe lat.

  

 

     

 

 

     Z uwagi na profilaktyczny charakter projektu oraz temat zagrożenia zachorowaniami na nowotwory, szczególną uwagę i większość spotkania poświęcił na temat profilaktyki oraz leczenia nowotworów na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Dla gości ciekawostką była informacja, że kilka lat temu po Obwodzie Kaliningradzkim „krążył" pociąg- przychodnia lekarska, którym podróżowało 6-8 lekarzy różnych specjalności, mających gabinety w kilku wagonach i laboratorium. Taki pociąg zatrzymywał się na kilka dni w miejscowości i przyjmował chorych. W pociągu była poczekalnia dla pacjentów z salą kinową, bar, a nawet pomieszczenie na modlitwę. Teraz taki pociąg jeździ na Dalekim Wschodzie Rosji.

 

     Doktor Michail Popov- chirurg/onkolog pracujący w tej poliklinice poinformował zebranych, że problemem jest zbyt duża liczba pacjentów zgłaszających się z choroba nowotworową III stadium, trudną do wyleczenia. Spowodowane to jest głównie przez zbyt późne zgłaszanie się do lekarza oraz za rzadko robione badania profilaktyczne.

 

     Trzy dni później nastąpiła rewizyta. W poniedziałek i wtorek (3-4 czerwca) 28 osobowa grupa lekarzy z Kaliningradu i Ozierska, przedstawiciele administracji Rejonu Oziersk oraz mieszkańców Rejonu (w tym dziewczęta) przyjechała do Gminy Kętrzyn. Na spotkaniu w urzędzie gminy pan Sławomir Jarosik - wójt Gminu Kętrzyn przekazał informacje o Gminie Kętrzyn, zapoznał gości z zasadami polityki ochrony zdrowia oraz działaniami Gminy Kętrzyn na rzecz ochrony zdrowia jej mieszkańców. Dla grupy lekarzy zorganizowana została wizyta w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Gości interesowała obsada kadry medycznej, personelu pomocniczego oraz procedury leczenia. Pierwszego dnia wizyty, po południu, goście zobaczyli gabinety lekarskie we wsiach Gminy Kętrzyn. Natomiast następnego dnia we wtorek zorganizowano wyjazd do Centrum Onkologii Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala MSWiA w Olsztynie. O tą część wizyty studyjnej zadbała pani Beata Ostrzycka – konsultant medyczny w tym projekcie. Goście zostali nie tylko serdecznie przyjęci przez dyrekcję szpitala ale pokazano im też infrastrukturę obiektu, gabinety i pracownie, jak też nowoczesny sprzęt medyczny. Głównym tematem spotkania było leczenie chorób nowotworowych.

 

     Uczestniczący w spotkaniu lekarze z Kaliningradu zwrócili uwagę na nieco inne procedury leczenia. Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce. Będąc w Olsztynie „zajrzeli „ na zamek olsztyński, „uścisnęli" rękę Kopernikowi a w Gminie Kętrzyn dodatkowo odwiedzili świetlicę wiejską oraz poznali manufakturę ceramiki w Nakomiadach.