Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

     15 marca 2007 roku dwie biblioteki w gminie Kętrzyn (Czerniki i Wopławki) otrzymały nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dodatkowym sprzętem: drukarką i skanerem. Utworzone zostaną po dwa nowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w każdej z bibliotek. Ze względów technicznych obecnie będzie można korzystać z dostępu do Internetu tylko w bibliotece w Czernikach.
Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszych bibliotek.

Niebawem jednak będą mogli również korzystać z dostępu do Internetu mieszkańcy Wopławki. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością rozbudowy sieci telefonicznej na terenie miejscowości.
 
 
    Inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem projektu z którego zakupione zostały komputery i dodatkowy sprzęt jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
Złożyła ona wniosek do z ZPORR na działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego i pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „ Kultura Informacja Sukces- Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”. Celem strategicznym projektu tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, informacyjnego przez to:
 
  • - wzrost poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,

  • - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,

  • - podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Produktem projektu:

  • - 200 zmodernizowanych i nowopowstałych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP,

  • - 464 komputery posiadające dostęp do Internetu zakupione w ramach ZPORR.


Nowy sprzęt już w bibliotece w Czernikach