Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS
     Komisja powołana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce rozpatrzyła wnioski do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Zgodnie z zasadami konkursu były przyjmowane wnioski z województw lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz  zachodniopomorskiego. W drugiej turze złożonych zostało 208 wniosków, z czego 199 spełniało kryteria formalne. W Konkursie „Aktywna Biblioteka” mogły wziąć udział wszystkie Biblioteki Wiodące i Partnerskie, które przygotowały swój plan rozwoju biblioteki i umieściły go w Wirtualnym Segregatorze. Każda biblioteka mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym wnioski musiały dotyczyć dwóch różnych projektów. 64 biblioteki złożyły po dwa wnioski zaś 144 biblioteki złożyły po jednym wniosku.

 

 

     Komisja Grantowa oceniając nadesłane projekty (zarówno te z I jak i te z II tury) kierowała się pięcioma kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Były to:

  • - poziom zgodności zaplanowanych działań z wybranym/wybranymi obszarem/obszarami rozwoju biblioteki,

  • - stopień zaangażowania w projekt mieszkańców, personelu biblioteki i partnerów (w tym np. członków Gminnej Koalicji - w przypadku Bibliotek Wiodących) oraz wolontariuszy,

  • - stopień zgodności działań, budżetu i harmonogramu, z celami projektu,

  • - planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniesie biblioteka, bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność,

  • - stopień planowanego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i możliwości, jakie daje Internet.

     Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała 72 dotacje. W tej grupie znajduje się również 7 projektów zgłoszonych w I turze, które znalazły się w puli punktowej, kwalifikującej do otrzymania grantu.

 

Biblioteka w Czernikach będzie realizowała projekt pn. „Biblioteczny Klub Filmowy". Celem projektu jest zachęcenie 15 mieszkańców wsi Czerniki do twórczego i kulturalnego spędzania czasu poprzez utworzenie bibliotecznego klubu filmowego we wsi oraz promocja biblioteki w środowisku lokalnym w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2011 roku.

 

Głównym zadaniem klubu będzie organizacja projekcji filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, uzupełnianych wprowadzeniem do oglądanego filmu przez prowadzącego. Członkowie klubu będą mogli po obejrzeniu podyskutować na jego temat przy herbacie. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu. Raz w miesiącu klub zorganizuje prezentację filmu dla wszystkich mieszkańców ze wsi w miejscowej świetlicy.

 

Z pozyskanych środków finansowych zakupiony będzie telewizor, odtwarzacz DVD, zestaw filmów, kanapa i wygodne fotele.