Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

                                                                 

     W dniach 12-14 września 2011r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbędą się szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli Bibliotek Partnerskich biorących udział wspólnie z MGBP w Korszach w I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, a są to następujące placówki:

  • - Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie wraz z filiami

  • - Gminna Biblioteka Publiczna w Barcianach

  • - Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach wraz z filią w Wopławkach

     

 

      Spotkania warsztatowe mają na celu przekazanie zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej przez bibliotekarzy biblioteki wiodącej podczas szkoleń specjalistycznych oraz przekazanie dobrych praktyk wpływających na pozytywny wizerunek biblioteki. Będziemy również rozmawiali m.in. na tematy związane z korzyściami jakie przynosi współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami wspierającymi biblioteki oraz jak i gdzie aplikować o fundusze z zewnątrz. Uczestnicy dowiedzą się również jak założyć Stowarzyszenie i jak je prowadzić, poznają też nowe formy pracy w bibliotekach na przykładzie MGBP w Korszach.

 

 

 

Biblioteka w Korszach na Przedsięwzięcie związane z szkoleniami otrzymała dotację w wysokości 1000,00 zł.

 

 

 

Oprócz trzech dni szkoleń warsztatowych stacjonarnych w miesiącu wrześniu odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, ale tym razem wirtualne przy użyciu ogólnodostępnych komunikatorów internetowych. Podczas tego spotkania będziemy rozmawiać na temat opracowania księgozbioru w programie MAK+.

     Program Rozwoju Bibliotek dzięki któremu mogą być realizowane szkolenia wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.