GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

      Dnia 01.012.18 odbyła się wycieczka do Parku Trampolin w Olsztynie. Uczestniczyły w niej dzieci biorące udział w projekcie Fundacji Kółko Graniaste (finansowana z wygranej w projekcie) oraz pozostałe dzieci z sołectwa Filipówka (finansowana z funduszu sołeckiego). Uczestnicy pod okiem instruktorów chętnie korzystali z atrakcji parku. Wycieczka okazała się okazją do integracji dzieci z sąsiednich sołectw, starsze pomagały młodszym i wspólnie się bawiły. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na posiłek w restauracji McDonald"s w Mrągowie. Chcieliśmy podziękować Panu Wójtowi Gminy Kętrzyn, Pawłowi Bobrowskiemu za udostępnienie autokaru. Dziękuję również Pani Radnej Beacie Bohdanowicz, Pani Sołtys Zofii Kuriata oraz Rodzicom najmłodszych dzieci za pomoc w opiece nad całą grupą.