GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

        16 marca 2019r. odbył się wyjazd do kina "Gwiazda" w Kętrzynie na film pt. "Całe szczęście", z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Brały w nim udział osoby z sołectwa: Parcz-Jankowo-Mażany. Bilety zostały ufundowane przez sołecki fundusz. Był to dla nas miły czas i okazja do "oderwania się" od codziennych obowiązków. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Kętrzyn za udostępnienie autokaru oraz sołtysowi Janowi Klimkowskiemu za zaangażowanie.