W dniach 16-17 czerwca 2015 r. 15-osobowa delegacja mieszkańców Gminy Ketrzyn przebywała z wizytą w Oziersku. Wzięli oni udział w konferencji kończącej projekt „Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku". Po konferencji rozegrano mecz towarzyski pomiędzy mieszkańcami Gminy Kętrzyn i miasta Oziersk. Drużyna z Gminy Kętrzyn wygrała to spotkanie wynikiem 6:4. Odwiedzili również jedną ze szkół średnich, gdzie mogli zobaczyć warunki w jakich uczy się ich młodzież.

 

Przypominamy, że w ramach tego projektu, którego budżet wynosi 649 094,16 EURO, zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

 

  • międzynarodowe seminarium na temat rozwoju sportu regionalnego i lokalnego
  • wizyty studyjne i warsztaty dla nauczycieli i instruktorów sportu
  • zajęcia teoretyczno - praktyczne dla dzieci i dorosłych
  • turnieje sportowe
  • budowa stadionu sportowego w m. Łazdoje Gmina Kętrzyn
  • wykonanie dokumentacji na budowę stadionu sportowego i remont budynku szkoły sportowej w Oziersku


Głównym celem tego projektu był rozwój sportu w regionach przygranicznych i podniesienie współpracy mieszkających na tych obszarach społeczności.