W dniach 14-15 czerwca 2011r. w Gminie Kętrzyn przebywała delegacja władz samorządowych Rejonu Prawdinsk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). W środę 15 czerwca w Urzędzie Gminy podpisana została Umowa o współpracy między Gminą Kętrzyn a Rejonem Prawdinsk, która obejmowała będzie następujące obszary:

 

1. Współpraca władz lokalnych - w tym wizyty delegacji, wymiana doświadczeń w działaniu administracji samorządowej i inne.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
3. Współpraca kulturalna i sportowa.
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy między szkołami i innymi. jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny.
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia.
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwój turystyki i ekoturystyki.
7. Współpraca w ochronie środowiska.

 

 

     W imieniu Gminy Umowę podpisał Sławomir Jarosik – Wójt Gminy. Ze strony partnera rosyjskiego podpis złożył Władimir Bakalin – Mer Rejonu Prawdinsk. Gościem honorowym uroczystości był Marek Gołkowski – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi i pracownicy urzędu.