Prymusi gminy Kętrzyn 2019/2020      W dniu 21 października 2020 r. z rąk Wójta Gminy Kętrzyn pięcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który ze swego wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.


W tym roku spotkanie odbyło się w inny niż dotychczas sposób, aby zachować szczególne zasady bezpieczeństwa każdy uczeń wraz z rodzicami został zaproszony w innym terminie czasowym.


Wójt Gminy Kętrzyn każdemu stypendyści z osobna serdecznie podziękował za osiągnięte wyniki , przekazał, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy. Następnie każdy stypendysta otrzymał dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną- czek o wartości 500,00 zł .
Wszyscy rodzice otrzymali listy gratulacyjne.


Stypendyści 2019/2020


1. Oliwia Soliwoda – uczennica kl. VI a Szkoły Podstawowej w Biedaszkach
2. Michał Kolasiński – uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
3. Krzysztof Wójtowicz – uczeń kl. V b Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
4. Maja Nikiel - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Nakomiadach
5. Alicja Kasprzak - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Wilkowie