Przekazanie busa      23 grudnia 2020 r. przed Urzędem Gminy w Kętrzynie pojawił się nowo zakupiony mikrobus marki Volkswagen Caravelle 6.1 2.0.l. TDI, w pełni przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 80 000 złotych, które Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Likwidacja barier transportowych”. Do niedawna transport osób niepełnosprawnych w Gminie odbywał się mocno wysłużonym pojazdem.


Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski oficjalnie przekazał auto do dyspozycji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 157 500 zł, z czego wkład własny Gminy to kwota 77 500 zł.