Wyróżnienie Koła Gospodyń Wiejskich z Pręgowa     Dnia 30 grudnia 2020 roku w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie miało miejsce wręczenie nagrody za udział w Warmińsko – Mazurskim konkursie „Koło ARiMR – w sercu wsi" zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie. Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.


Konkurs polegał na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
Nakręcony film ukazywał nasze dotychczasowe działania, tj. organizacja Dnia Dziecka, Balu Karnawałowego, Niedzielne gotowanie nad jeziorem Mój i inne. Za tę działalność na rzecz lokalnej społeczności zostaliśmy wyróżnieni i otrzymaliśmy nagrodę rzeczową w postaci sprzętu do karaoke. Nagrodę wręczył z-ca dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego Pan Bogdan Moroz wraz z Tomaszem Komorowskim – Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR oraz Pawłem Bobrowskim – Wójtem Gminy Kętrzyn.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć, których nie można byłoby zrealizować bez wsparcia finansowego ARiMR.