Ścieżki rowerowe w powiecie spotkanie     23 lutego odbyło się spotkanie samorządowców z Powiatu Kętrzyńskiego oraz przedstawicieli Związku Gmin "Barcja" z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemarem Królikowskim, a także Jerzym Dyczkowskim – Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
Omówiona została koncepcja budowy sieci ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich w powiecie kętrzyńskim. Tematem spotkania była również budowa ścieżki rowerowej od Karolewa przez Gierłoż i Parcz z planem połączenia z tzw. trasą rowerową „Wielka Mazurska Pętla”.


W trakcie zebrania Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski poinformował, że został ogłoszony przetarg na ścieżkę rowerowa na odcinku Nowa Różanka - Solanka oraz Kętrzyn - Święta Lipka.
Na spotkaniu również przedstawiono założenia do realizacji inwestycji na DW Nr 592 Kętrzyn ‐ Giżycko.