Upominki dla samotnych mieszkańców gminy      Pomimo panującej pandemii, samotni mieszkańcy gminy Kętrzyn w ostatnich dniach zostali obdarowani radością, uśmiechem, dobrym słowem i drobnymi upominkami.
Te spotkania były dla nas bardzo radosne. Bardzo cieszy to, że na twarzach pojawił się uśmiech, jak również łzy wzruszenia.
„Jestem z Tobą” to wspaniała akcja projektu „Okno na Świat” - Fundacji dla dzieci i młodzieży "Kółko Graniaste" która na terenie gminy Kętrzyn została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. W wykonanie kartek świątecznych i stroików zaangażowały się dzieci i opiekunowie ze świetlic z Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.

DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w projekt „Jestem z Tobą”, w ramach którego 78 paczek trafiło do pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie i 97 paczek do samotnych osób z terenu gminy Kętrzyn.