Podpisanie umów NGO     W czwartek, 22 kwietnia 2021 r. miało miejsce podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w bieżącym roku zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Kętrzyn na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dwie organizacje otrzymają z budżetu gminy Kętrzyn środki finansowe - w formie dotacji – na łączną kwotę 83 000 zł.
Na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym zapasy, piłka nożna dotację otrzymują:

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Karolewo, zdanie pt. „Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży” – 18 000,00 zł
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WILCZEK” , zadanie pt. „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Rozgrywki piłki nożnej”– 65 000,00 zł.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za złożone oferty i życzymy pomyślnej realizacji zamierzeń.