Radio Olsztyn organizuje konkurs Pogranicze od 12 lat. Jego rezultatem jest ok. 300 audycji najlepszych polskich reportażystów znajdujących się w archiwach radia. Jury w składzie dr Joanna Szydłowska, Wojciech Ogrodziński i Mariusz Borsiak przyznało trzy równorzędne nagrody. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 20 lutego w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego Zamku. 
    Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano Annie Minkiewicz-Zarembie z Radia Olsztyn za audycję „Plon – czyli dożynki na Mazurach”, nagraną w Koczarkach i Nakomiadach w dniu 07 września 2013r. Przypomnijmy tylko, że nagrodzona audycja dotyczyła inscenizacji wykonanej przez nasz amatorski zespół ludowy „Mazurska Kosaczewina” w ramach realizowanego projektu pn. „Plon – czyli dożynki na Mazurach” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki w formie zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Gminy Kętrzyn.

     W ostatnią niedzielę 22 września w Olsztynku na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie, podczas których Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki zaprezentowało swój wieniec dożynkowy, zaś tzw. ośpiewanie tego wieńca należało do zespołu ludowego „Mazurska Kosaczewina", którzy wspólnie reprezentowali Gminę Wiejską Kętrzyn. Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

 

 

     Konkurs „Godni Naśladowania" organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2004 roku. Jego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych i ich reprezentacji oraz samorządu - w zakresie współpracy z III sektorem.

 

     Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła może zaprosić do swojego składu również przedstawicieli fundatorów nagród. Pierwsza edycja Konkursu została ogłoszona pod koniec roku 2004, podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Od samego początku inicjatywa Rady objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

     W roku pańskim 2013 ponownie spotykaliśmy się na Inscenizacji Bitwy pod Wopławkami. W dniu 12 maja 2013 roku byliśmy świadkami trzeciej edycji żywej lekcji historii dla nas wszystkich, historii która rozgrywała się na tych ziemiach ponad 700 lat temu. Organizatorami inscenizacji byli: - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej; - Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Kostki w Karolewie; - Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, - Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA; - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie

     Takie hasło przyświecało uczniom klasy II A Gimnazjum Gminnego w Karolewie w trakcie realizacji projektu, którego temat brzmiał: "Mój region częścią Polski. Tradycje w moim regionie".

     Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni, p. Tamary Furki, pracowali wytrwale kilka miesięcy, by zebrać jak najwięcej ciekawych informacji i w pełni ukazać piękno naszego regionu, a w szczególności przypomnieć wszystkim, iż to właśnie nasza gmina - Kętrzyn - leży na niezwykle ciekawym i uroczym obszarze Polski.