GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

 

     Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Rada Gminy Kętrzyn na podstawie Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyjęła Program „Gminna Karta Dużej Rodziny 3+”.
Adresatami Programu są wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujących teren gminy Kętrzyn (tj. rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje).


UPRAWNIENIA     WNIOSEK O WYDANIE KARTY     TU HONOROWANA JEST KARTA     DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Rodzinom, które złożą wniosek a następnie otrzymają Kartę będą przysługiwały następujące uprawnienia:


1. dostępu do oferty kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,


2. korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kętrzynianka” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,


3. korzystanie z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,


4. korzystanie z lodowiska prowadzonego przez prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu.


5. zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Gminnej Karty Dużej Rodziny 3+” na podstawie deklaracji.