GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

 

     Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Rada Gminy Kętrzyn na podstawie Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyjęła Program „Gminna Karta Dużej Rodziny 3+”.
Adresatami Programu są wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujących teren gminy Kętrzyn (tj. rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje).


UPRAWNIENIA     WNIOSEK O WYDANIE KARTY     TU HONOROWANA JEST KARTA     DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


 

Szanowni Przedsiębiorcy,


Gmina Kętrzyn chce promować rodziny wielodzietne i dbać o rozwój gminy Kętrzyn i miasta oraz wykreować pozytywny ich wizerunek i podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie.


Zwracam się do Państwa z prośbą o przystąpienie do Programu Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ przyjętego uchwałą Rady Gminy Kętrzyn. Celem Programu jest promocja modelu rodzin wielodzietnych, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej a także innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.


Szanowni Państwo, chcę zwrócić Waszą uwagę na ten Program i zaprosić do wspólnej jego realizacji. Przystąpienie do Programu Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ pozwoli Wam zyskać nowych i stałych klientów, a także wykreować pozytywny wizerunek firmy.
Chcę prosić Was o zaproponowanie rodzinom wielodzietnym stałych ulg i zniżek na oferowane przez Was produkty i usługi.

 

Aby stać się partnerem Programu wystarczy złożyć Deklarację w sekretariacie UG Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, w którym określicie Państwo wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych oraz okres udziału w Programie. Na jego podstawie zostanie przygotowane stosowne porozumienie.


Uprzejmie informuję, że w przypadku włączenia się do tej inicjatywy będziecie Państwo mogli umieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych informację o udziale w Programie Gminna Karta Dużej Rodziny 3+. Ze swej strony zobowiązuję się do umieszczenia na stronie internetowej www.gminaketrzyn.pl logo Waszej firmy oraz informacji o udziale w Programie.


Mam nadzieję, że dzięki Programowi i naszym wspólnym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję rodzin wielodzietnych, a tym samym zwiększać potencjał rozwojowy gminy i miasta.


Serdecznie zapraszam do udziału w programie.


Wójt Gminy Kętrzyn
Paweł Bobrowski